modul Docházka

Nejdříve zadejte hledanou frázi.

Potvrzení / odmítnutí účasti

Řazení

Filtry

Export

Managerské úkony v tomto modulu

***

 


Tento modul slouží pro zadávání účasti jednotlivých členů týmu na správcem zadaných akcích.

 

Je dobrým nástrojem pro vůdce týmu, který tak má podrobný přehled o dosavadních a budoucích účastech a může tak lépe plánovat či vyhodnocovat.

 

Samotná podoba modulu závisí spíše na samotných spoluhráčích - oni sami potvrzují a odmítají účast.

 

 

Potvrzení / odmítnutí účasti


Byla-li zadána v předešlém modulu jakákoliv akce, automaticky se poté objeví zde, aby se pozvaný mohl vyjádřit, zda dorazí či ne. Pozvaný znamená ten, kdo byl zakladatelem akce označen a tím pádem vyzván k vyslovení se přijetí/zamítnutí účasti.

 

Přejeme každému vedoucímu, aby jeho ovečky jen potvrzovaly účast, nicméně stane se, že dotyčný nemůže.

 

 

Hráč

Proklikněte otazníček v řádku Vašeho jména a otevřete tak formulář, kde se jednoduše vyjádříte. Stačí jen zadat ANO/NE, resp. ponechat "?", pokud ještě nemáte jasno. Je-li třeba, zanechte doplňující komentář.

 

Komentář se zobrazí všem ostatním po najetí myši nad tlačítko.

 

Pokud na místě najdete jen pomlčku, znamená to, že se na Vás neusmálo štěstí. Jinými slovy - nebyl jste správcem pozván...

 

 

Správce

Má možnost ovlivňovat i docházku všech svých kolegů, včetně jiných správců.

 

Místo pomlčky se mu ukazuje odkaz Pozvat, čímž je motivován k dodatečnému pozvání uživatele.

 

Pozn. Často se stane bezprostředně po založení týmu, že jsou zakládány akce, ale uživatelé ještě nejsou řádnými členy. V tomto mezidobí Vám nezbývá nic jiného než po jejich akceptaci členství jejich pozvánku na konkrétní akce znovu upravit. Aktualizováno: nově je každý nový člen automaticky pozván k již založeným akcím.

 

Opačný postup je možná ještě méně šťastný - přistoupí-li uživatelé k týmu dříve než zadáte aktivity, budou moduly vypadat prázdné a služba tak hned na začátek u kolegů nezaboduje...

 

 


Termín pro uzavření docházky (včetně dalších detailů) je uveden v nápovědě po najetí myši nad název akce. Funkčně ovšem nezamezuje zadání docházky po uvedeném datu, jedná se o informativní datum.

 

 

Řazení 

 

Řazení akcí je totožné jako v modulu Zápasy/události - viz informace zde:
Díváme se kupředu, proto jsme jako výchozí řazení zvolili přehled budoucích zápasů a událostí. Řadíme odshora dolů od nejbližší po nejvzdálenější.

 

Zvolíte-li jen minulé, na první stránce nahoře najdete naposledy proběhlou událost z pohledu data.

 

Kdykoli - řazeno od časově nejstarších dat v minulosti po ty nejvzdálenější v budoucnu.

 


Filtry


Pro vyhodnocení docházky jednotlivých členů použijte filtry. Usnadní Vám práci a umožní sledovat docházku ve stanoveném období a/nebo pro určité typy událostí. Díky funkci Sezona získáte také přehled o účastech v minulých sezonách.

 

Filtry jsou na sobě nezávislé, tzn. že žádný nemá přednost před jiným. Výsledné zobrazení je průnikem zadaných parametrů.

 

 

Export


Pro práci v jiných programech (např. Excel) použijte funkci exportu. Formáty dat: CSV, XLS, XLSX, HTML

 

 

Managerské úkony v tomto modulu

  • přizvání hráčů k akci
  • zadání účasti / neúčasti a komentáře u všech členů
Využijte naše služby v oblastech:
Strategie / Komunikace / Eventy / Digital