modul Nastavení

Nejdříve zadejte hledanou frázi.

Logo týmu

Zobrazení  modulů

Aktuální sezona

Anketa

Vlastnosti týmu

Volitelné položky (pro modul Soupiska)

Důležité odkazy

***


Tato záložka bude zajímat hlavně správce. I členové a hosté mohou nakouknout pod pokličku, ale aktivní roli mají jen správcové.

 

 

Logo týmu


Nahrejte obrázek či ikonu - bude zobrazeno jako týmové logo nahoře ve štítku. Obrázek se seřízne do čtvercové podoby, snažte se najít (či upravit na) co nejpodobnější podklad pro nahrání.

 

 

Zobrazení modulů


Pokud některý modul jistě nepoužijete, nemusíte jej ani zobrazovat, aby zbytečně nemátl. Jednoduše jej odklikněte a modul zůstane pro všechny skryt.

 

 

Aktuální sezona


Využitím této funkcionality lze dělit zápasy a události do jednotlivých období - sezon. Vhodné při velkém množství zadávaných akcí, případně za existence soutěžních období v reálném týmovém životě.

 

Týká se dat z modulů Zápasy/události a Docházka. Ostatní data ze zbývajících modulů nejsou založením sezony ovlivněna, zůstávají beze změn.

 

Po založení sezony jsou všechny nově zadávané akce do ní přiřazeny. Do předchozích sezon už nemůže být vložen žádný zápas či událost, data jsou archivována, ale je možné je samozřejmě prohlížet.

 

Vzhledem k závislosti na zadaných záp./udál. se záložka Docházka chová obdobným způsobem - akce jsou členěny do stejných období.

 

Zápasy a události, které náleží do předchozích sezon už nemohou být použity v modulech Zprávy, Úkoly a Soubory jako návazná akce. V nabídce ve filtru se tam již nenacházejí. To má výhodu, že ve filtru není příliš mnoho položek.

 

Doporučujeme začínat novou sezonu až ve chvíli, kdy je jasné, že k té předchozí nebudete již nic vztahovat - nebude v ostatních záložkách vyvíjena činnost, která by měla cokoliv do činění s daty z této sezony!!!

 

Výjimkou je stav Bez sezony, to jest období, kdy není zadána žádná sezona. Tento stav je automaticky nastaven, pokud je nějaká sezona ukončena a zároveň není načata další. Zde jsou obsažena veškerá data z jakéhokoliv období bez sezony. Vhodné pro mezidobí, kdy sezony nenavazují plynule na sebe.

 

Např. ve fotbale bude zadána "jarní sezona 2008", v letní pauze stav "bez sezony", na podzim označeno jako "podzim 2008" a v zimní přestávce opět "bez sezony".

 

Z popisu tedy vyplývá, že při ukončení sezony si lze vybrat, zda rovnou navázat další sezonou nebo stávající sezonu jen zrušit (což automaticky vyvolá stav "bez sezony").

 

Jako výchozí stav je ve filtru nastaveno Všechny sezony, což z matematického pohledu znamená součet všech zadaných sezon a období Bez sezony. Ukázány tak jsou všechny zadané akce od vzniku týmu.

 

 

Anketa


Je-li anketa aktivní, zobrazuje se na stránce přehledu týmu, kde vyzývá ke hlasování o nejvhodnější odpověď na zadanou otázku.

 

Lze zadat až 10 odpovědí. Uživatel má samosebou právo hlasovat jen jednou.

 

Pozn.: Pokud máte založenou anketu a chcete založit místo ní novou, tak původní nejdříve zrušte (tlačítko Zrušit) a potom teprve založte tu novou. Samotnou změnou (použitím tlačítka Změnit) nedocílíte vymazání hodnot na nulový stav pro nové hlasování. Toto tlačítko slouží pouze pro změny (opravy překlepů, odpovědí, etc.) v probíhající anketě.

 

 

Vlastnosti týmu


Označují údaje k týmu zadané při registraci. Zde je možné je upravit či doplnit (použitím tlačítka Upravit). Povinné položky každopádně zůstávají název a sport. Vyplněné město bude také uvedeno v týmovém štítku nahoře.

 

Předat tým (vidí pouze majitel)
Zde je možné předat vlastnictví týmu kolegovi. Vybrat lze jak správce, tak člena či hosta. Nový majitel se tak stává zároveň i správcem, pokud jím již nebyl.

 

Smazat (vidí pouze majitel)
Velice důležitý úkon - odsouhlasením se zbavíte týmu navždy, tým je zrušen. Buďte proto opatrní a dobře si rozmyslete, co děláte!!!

 


Volitelné položky (pro modul Soupiska)


Možné zadat volitelnou položku (název), jejíž hodnotu si pak vyplňuje každý člen družstva u sebe (nebo správce u kohokoliv). Položka může být zobrazena na soupisce (zakliknuto), nezávisle na tom je vždy uvedena na stránce Můj profil v nastavení pro daný tým.

 

Přezdívka je u každého týmu uvedena jako příkladový parametr a jakýsi návod, jak s touto funkcí pracovat.

 

 

Důležité odkazy


Pokud máte vlastní stránky nebo existují jiné důležité www stránky pro tým (např. tabulky, statistiky, zpravodajství, levný eshop atd.), tak zde zadejte odkaz, který bude poté zveřejněn na stránce přehledu. Max. 4 odkazy.

 

URL adresu je nutné zadávat ve tvaru: http://www.priklad.cz, zobrazovaný text znamená popis či název stránek (např. Naše tabulka).

 

Využijte naše služby v oblastech:
Strategie / Komunikace / Eventy / Digital