modul Soupiska

Nejdříve zadejte hledanou frázi.

Seznam spoluhráčů

Pozvání spoluhráče

Poslat zprávu 

Export dat 

Managerské úkony v tomto modulu 

*** 

Seznam spoluhráčů

Seznam členů, hostů a pozvaných v přehledné podobě včetně ikonek jejich týmových rolí.

Člen a host disponují stejnými právy, rozděleni jsou z důvodu přehlednosti a také pro snazší interpretaci čísel v docházce.

 

Ke každému uživateli je připojena fotka a základní údaje jako jméno a příjmení (není-li vyplněno, pak je místo toho zobrazeno přihlašovací jméno), e-mail a mobil.

 

Vedle stojící volitelné položky navrhuje manager týmu a určuje, zda se zde objeví všechny nebo jen část, neboť méně důležité jsou k nalezení v profilu každého spoluhráče. Jako výchozí je zadána jako příklad Přezdívka, jež však může být ze soupisky jednoduše odstraněna.

 

Příklad použití: pozice, výška/váha, osobní rekord, handicap,...

 

Jak už z práv managera vyplývá, může u členů a hostů tyto údaje k týmu upravovat (klikem na profil člena). Výsadním právem je též možnost vyřazení jedince z týmu.

 

Následuje soupis pozvaných. Může se stát, že pozvaný nereaguje na Vaši pozvánku, případně k němu z jakéhokoliv důvodu nedorazila. V tom případě je opět na řadě správce a měl by potenciálního nováčka pozvat znovu.

 

Pozvání spoluhráče

Stačí jen zadat e-mailovou adresu individua a oslovit jej. Zároveň je možné rovnou určit jeho roli v týmu. Tu je však možno kdykoli změnit, pokud si nejste jisti, ponechte status hosta a později se k tomu v případě potřeby vraťte.

 

Pozvánka přijde okamžitě do schránky příjemce v následující podobě.

 

Nezdráhejte se doplnit náš zvací dopis o vlastní text, pozvánka tak bude osobnější a zvýšíte tím šance na její akceptaci. Nechceme obtěžovat dlouhým textem, proto několikastránkový příběh necháme na Vás:-)

 

Podoba pozvánky:

 

Ahoj, [zadané jméno],

 

tímto e-mailem Tě chci pozvat do našeho týmu [název Vašeho týmu] vytvořeném na stránkách Týmuj.cz. Zde je můj speciální vzkaz pro Tebe (pokud jsem byl schopen něco napsat:-)):

 

***

[Vaše zpráva pro příjemce]

 

***

 

Pro přístup do našeho týmu klikni na:

[odkaz na stránku přijmutí/odmítnutí pozvání]

 

O nic nejde, tam si to ještě můžeš rozmyslet...

 

S pozdravem,

[Vaše jméno]

 

 

Poslat zprávu

Naše centrum zpráv umožňuje správci rozeslat e-mailem důležité poselství na všechny uživatele v týmu. Jednoduchým odkliknutím pod samotnou zprávou můžete ovšem jako příjemce ponechat jen vybrané kolegy.

 

 

Export dat

Pro Vaši další práci s daty si můžete soupisku jednoduše vyexportovat v různých formátech (CSV, XLS, XLSX, HTML).

 

 

Managerské úkony v tomto modulu

  • úprava údajů uživatelů (jen údajů vztahujících se k týmu)
  • odstranění člena z týmu 
  • přizvání nového spoluhráče
  • zaslání zprávy e-mailem
  • tajné poznámky k uživateli (neviditelné samotným členem) - v profilu člena
  • změna týmové role - v profilu člena
Využijte naše služby v oblastech:
Strategie / Komunikace / Eventy / Digital