modul Úkoly

Nejdříve zadejte hledanou frázi.

Zadání úkolu

Přijetí / odmítnutí úkolu

Řazení úkolů, filtry

Managerské úkony v tomto modulu

***

POZNÁMKA AUTORA: Níže uvedený popis bude vzhledem k novým funkcím v tomto modulu v brzké době aktualizován!

 

Modul je uzpůsoben k zadávání úkolů pro jednotlivce či celý tým. Pomocí zpětné reakce (přijetí či odmítnutí úkolu) ulehčuje šéfovi lépe plánovat činnosti v týmu a jasně vymezovat zodpovědnosti. Snad se díky tomu nestane naše služba u hráčů neoblíbenou:-)

 

Aktivní členové či hosté mohou také zadat úkol, ale musí počítat s tím, že zodpovědnost bude přiřazena právě jim. Je jim dovoleno zadat úkol jen sami sobě.

 


Zadání úkolu


Formulář je dostupný všem uživatelům, liší se jen v tom, že správce může přiřadit úkol jakémukoliv členovi nebo obecně všem v týmu, hráč či host jen sám sobě.

 

Povinné položky jsou nadpis a zodpovědnost. Úkol může být vztažen k určitému zápasu/události. Tuto funkci doporučujeme vyplnit, neboť všichni poté jasně vidí v detailu akce, co všechno je třeba udělat, jaká aktivita byla učiněna.

 

Doporučujeme také doplnit datum, dokdy je záhodno úkol splnit. Není sice funkčně propojeno s dalšími vlastnostmi, avšak datum splnění je uvedeno např. i na přehledu týmu v modrých boxech napravo. Vložením data je zaručeno, že uživatel bude vždy upozorněn na nejnovější úkoly s nejzazším termínem pro vyjádření se.

 

 

Přijetí / odmítnutí úkolu


Vyjádření osoby k přidělenému úkolu se funkčně podobá zadání účasti v záložce Docházka. Osoba zodpovědná za úkol najde v seznamu u svého jména tlačítko ?/ANO/NE, kde výchozím stavem je samozřejmě "?". Kliknutím na něj dojde k otevření miniokna, zde vybere vhodnou odpověď a (nepovinně) doplní komentářem.

 

Člen či host vyjadřuje svůj souhlas či nesouhlas jen u úkolů přiděleným právě jemu, správce má právo měnit stavy u všech uživatelů.

 

Pokud byl úkol zadán všem v týmu, jedná se o obecný úkol platný pro všechny a v tom případě nikdo nezadává svůj souhlas/nesouhlas. Např. úkol typu "Do víkendového zápasu udělejte každý den 20 kliků" nepotřebuje vyjádření od zainteresovaných...

 

Tip pro managera

Chcete-li předat úkol někomu jinému, např. poté co již někdo odmítnul jeho splnění, nemusíte zadávat úplně nový úkol. Stačí jen v úpravě vybrat jinou osobu. Nezapomeňte však, že zůstává v platnosti stav tlačítka ?/ANO/NE a zadaný komentář, to vše je také nutné uzpůsobit aktuálnímu stavu.

 

 

Řazení úkolů, filtry


Úkoly jsou řazeny od nejnověji zadaného po nejstarší odshora dolů. Má to spoustu výhod, ale není tím zaručeno, že nejaktuálnější úkol z pohledu data splnění bude nahoře. Použitím filtrů a vyselektováním vhodné akce získáte v případě velkého množství zadaných úkolů lepší přehled.

Nicméně doporučujeme správcům "prošlé" úkoly mazat. Není nic nudnějšího než se probírat neaktuálními úkoly:-(

 

 

Managerské úkony v tomto modulu 

  • zadání, úprava či smazání úkolu vybranému jedinci či všem v týmu
  • akceptace či odmítnutí úkolu i u ostatních
Využijte naše služby v oblastech:
Strategie / Komunikace / Eventy / Digital