Uživatel, týmové role

Nejdříve zadejte hledanou frázi.

Vlastník, majitel 

Správce, manager

Člen

Host

Můj profil

*** 

 

Jak bylo napsáno, pro členství ve vícero týmech stačí mít jednu osobní registraci.

 

V týmech můžete zastávat různé role. Je to jako v životě: Pro maminku jste dítě, ve škole spolužák, v klubu hráč a jako fanoušek mnohdy chuligán. Takovou rozmanitost jako v reálném životě Vám sice nenabídneme, přesto i u nás přistupují uživatelé do aplikace s různými právy.

 

 

Vlastník, majitel

 

Většinou ten, kdo založil tým a provedl první aktivitu. Jedině on může tým zprovodit ze světa. Existuje jen jeden majitel, vlastnictví ovšem může být převedeno na jiného spoluhráče. Majitel automaticky nabývá role správce.

 

Práva navíc oproti správci:

 • Změna majitele
 • Smazání týmu

 

Správce, manager

 

Zopakujme si – prvním správcem je vlastně majitel. Dalším správcem se může stát osoba jím pověřená. Kterýkoli správce může poté jmenovat další správce. Všichni správcové mají vůči sobě shodná práva. Složité? Ale ne, má to spoustu výhod.

 

Např. pokud je trenér (v našem pojetí správce) autokratický, nechce si nechat do ničeho kecat, pak zřejmě zůstane jako manager sám a ostatní budou „obyčejní“ členové. V týmu nedochází k situacím, kdy pravá ruka neví, co dělá levá... Vhodné i pro mládežnické týmy.

 

Naopak tam, kde si jsou všichni členové téměř rovni, je snadné představit si, že většina uživatelů má stejná, správcovská práva. Tíha většiny správcovských aktivit neleží jen na jedné osobě.

 

Rada nad zlato: Před pověřením kolegy jako managera doporučujeme promazat tajné poznámky v jeho profilu, které vidí jakýkoli manager. Aby se vzhledem k povaze poznámek nestalo „povýšení“ posledním kontaktem mezi Vámi a novopečeným managerem:-)

 

Práva navíc oproti členu, hostu:

 

Soupiska

 • Pozvání spoluhráčů
 • Úprava informací u ostatních uživatelů (vztahujících se k týmu, tedy ne osobních)
 • Tajné poznámky k uživateli (neviditelné samotným členem)
 • Změna týmové role
 • Smazání člena

Zápasy a události

 • Zadání a úprava zápasu či události (čas začátku a konce, sraz, soupeř, typ zápasu, obrázek, krátký popis, důležitost, přizvání hráčů k akci, výsledek)
 • Úprava položek – typ zápasu, místo konání, soupeř

Docházka

 • Přizvání hráčů k akci
 • Zadání účasti/neúčasti a komentáře u všech členů

Úkoly

 • Zadání/úprava/smazání úkolu vybranému jedinci či všem v týmu
 • Akceptace či odmítnutí úkolu i u ostatních

Zprávy

 • Zvýrazněné managerské oznámení
 • Rozeslat zprávu vybraným uživatelům e-mailem
 • Úprava/smazání zprávy jiné osoby

Galerie

 • Založení složky
 • Úprava/smazání složky či souboru i u ostatních osob
 • Zařazení souboru do aktuální soutěže

Nastavení

 • Nahrání loga
 • Výběr modulů k zobrazení
 • Nastavení sezony
 • Zadání týmové ankety
 • Úprava vlastností týmu
 • Volitelné položky pro tým, resp. soupisku
 • Důležité odkazy – zadání

 

Člen

 

Vidí veškerý obsah stránek týmu vyjma manažerských poznámek k uživatelům. Může se tedy plnohodnotně účastnit týmových aktivit. S tím, že většinu činností vyvíjí s ohledem na sebe sama.

 

Může upravovat svůj profil, zadávat účast/neučást na akcích, přijetí/nepřijetí úkolu, zadání úkolu sám pro sebe, hlasovat, plánovat absence, diskutovat, nahrávat soubory, atd.

 

 

Host

 

Má úplně stejná práva jako člen. Jen je jeho statut oddělen v seznamu uživatelů a pro účely docházky.

 

Určeno pro všechny ty, kteří nejsou aktivními členy či hráči týmu, ale měli by mít přehled o veškerém týmovém “životě”. Vhodné pro fanouška, kustoda, lékaře, fukncionáře či rodiče.

 

   

Můj profil

 

Veškeré údaje vztahující se k Vaší osobě můžete měnit v záložce Můj profil. Ta se nachází v osobním štítku v pravém horním rohu (po přihlášení). Shodného přístupu dosáhnete i prokliknutím vlastního jména.

 

Můj profil je dělen na 3 části: Údaje k účtu uživatele, Nastavení pro jednotlivé týmy a Novinky z týmů

 

Údaje k účtu uživatele

Data jsou viditelná pro všechny kolegy z Vašich týmů, ale jen Vy sám máte možnost je měnit. Upravit lze vše s výjimkou přihlašovacího jména, to je neměnné.

 

Doporučujeme nahrát fotku či obrázek, který Vás vyznačuje a který bude doplňovat Vaše jméno v celé aplikaci.

 

Upozornění: Fotka je oříznuta na formát 107x135 (zde v profilu), v ostatních případech na jiných stránkách se používá čtvercový formát. Ten se používá častěji, doporučujeme tedy nahrát velikostně či aspoň poměrově co nejpodobnější obrázek (formáty .gif, .png, .bmp, .jpg) 

 

 

Nastavení pro jednotlivé týmy

Tyto údaje může vyplnit sám uživatel, toto právo má ovšem rovněž i správce.

 

Správcové mají možnost zadat volitelné položky, které považují za důležité či zábavné a které vyžadují od členů vyplnit. Standardní je např. přezdívka, jež je proto uvedena jako výchozí. Správcem vybrané položky se budou zobrazovat i na soupisce.

 

Užitečnou funkcí je určitě Absence pro tým - lze zadat časově vymezené období, kdy se člen z jakýchkoli důvodů (nemoc, zranění, dovolená, nechuť,...) nebude účastnit týmových aktivit.

V době nepřítomnosti bude v Docházce automaticky vyplněno NE, tzn. že účast na akci bude odmítnuta a v komentáři bude vysvětlen důvod absence.

 

Pozn. I již dříve potvrzené účasti budou znegovány, nemusíte tedy ztrácet čas přepisováním zadaných údajů.

 

Role označuje pozici v týmu, právě na tomto místě může manager zvýšit či snížit Vaše pravomoce v týmu.

Pozn. Jelikož jsou práva více správců rovnocenná, může dojít k situaci, kdy jeden správce změní roli druhého správce na člena či hosta. To je „riziko“ jmenování více managerů:-)

 

Tajné poznámky správce týmu k uživateli -  označuje text, který je dostupný pro správce (jakéhokoliv), ale není viditelný pro samotného uživatele. Vhodné např. pro interní hodnocení hráče trenérem.


 

Novinky z týmů

Boxy s modrým podkladem na pravé straně. Jedná se o automaticky generované novinky z jednotlivých modulů.

 

Uživatel, jenž se dívá sám na sebe, zde vidí kombinaci novinek ze všech týmů, jejichž je členem:

 

Moje nejbližší zápasy/události – nejbližší akce v očekávání

Moje soubory – mnou nahrané nejnovější soubory

Moje zprávy – mnou vytvořené poslední zprávy

Moje poslední úkoly – úkoly zadané mé osobě

 

Kdežto moji spoluhráči, kteří se mrkli na můj profil (tedy profil jiné osoby), vidí novinky týkající se mé osoby jen z týmu (popřípadě z více týmů), ve kterém jsme kolegové. 

Využijte naše služby v oblastech:
Strategie / Komunikace / Eventy / Digital