modul Zápasy a události

Nejdříve zadejte hledanou frázi.

Přehled akcí

Řazení

Zadání zápasu nebo události

Úprava zápasu/události

Detail

Typ zápasu, Soupeř, Místo

Export

Managerské úkony v tomto modulu

***


Záložka Zápasy a události nabízí snadnou a přehlednou organizaci a správu zápasů, tréninků, oslav atp. Umožňuje správcům zadávat jednorázové i opakované události, soupeře a jejich kontakty, místo a čas srazu atd. Na akce mohou manageři zvát celý tým nebo pouze vybrané členy. K ukončeným zápasům (událostem) lze přidávat výsledky a přiřazovat fotografie nebo videa v Galerii. Na akce lze vázat diskuse nebo úkoly. Můžete organizovat stávající sezonu nebo si prohlížet události z té minulé.

 

Je to jeden z nejdůležitějších a nejpoužívanějších modulů. Zde je prostor pro aktivního správce zadávajícího nové a nové akce a jeho kolegy sledující aktuální dění.

 

Tato záložka může být jedním z důvodů, proč žádat stát se managerem - jen ten má totiž právo zakládat nové zápasy a události.

 

 

Přehled akcí 


Děleno na zápasy a události barevným podkladem a ikonou. To ale není jediný rozdíl mezi těmito 2 kategoriemi. Hlavní odlišnost tkví v tom, že k zápasu je nutno zadat soupeře, dále je také možné (už není povinností) označit typ (mistrovský zápas, turnaj, přátelák, Liga mistrů,...), vybrat pořadí doma/venku a po absolvování zadat výsledek.

 

Událost je primárně určena pro akce typu: trénink, soustředění, neoficiální akce, ale i posezení s přáteli, zakončení sezony, atd. 

 

Tolik naše základní obecné dělení, dále už necháváme vzhledem k specifikám každého sportu na správci, jak se s tím vypořádá a co kam zařadí. Samozřejmě není také problém obě kategorie uzpůsobit svým potřebám. Např. výsledek či soupeř se může zjevit i v události, pokud použijete pole Poznámka, kam lze zadat prakticky cokoli. Takových "vychytávek" je samosebou více, fantazii se meze nekladou.

 

Na seznamu se ukazuje název události, resp. soupeř u zápasu, dále čas začátku (a konce, pokud je zadán), místo konání, důležitost, prostor pro výsledek a krátký popis, jestliže je zadán. Kompletní informace získáte v detailu akce, k níž se dostanete prokliknutím nadpisu.

 

Při velkém množství zadaných akcí selektujte pomocí filtrů a usnadněte si práci s kvantem dat. Filtry jsou na sobě nezávislé, tzn. že žádný nemá přednost před jiným. Výsledné zobrazení je průnikem zadaných parametrů.

 

 

Řazení


Díváme se kupředu, proto jsme jako výchozí řazení zvolili přehled budoucích zápasů a událostí. Řadíme odshora dolů od nejbližších po nejvzdálenější.

 

Zvolíte-li jen minulé, na první stránce nahoře najdete naposledy proběhlou událost z pohledu data.

 

Kdykoli - řazeno od časově nejstarších dat v minulosti po ty nejvzdálenější v budoucnu.

 

Umožňujeme také dělit data do sezon tak jako v reálném sportovním prostředí. Více o tomto tématu v modulu Nastavení.

 

 

Zadání zápasu nebo události


Pro vstup do formuláře pro zadání zápasu/události využijte tlačítek "+Zápas" či "+Událost" umístěných hned vedle velkého nadpisu Zápasy a události. Najdete je však jen v případě, jste-li správce...

 

Povinných položek pro vyplnění je minimum (označeno hvězdičkou).

 

Formulář zadání ale na druhé straně poskytuje dostatek možností, jak akce ozvláštnit pro ostatní uživatele, vymezit doplňujícími informacemi a zpřehlednit tak. Nepovinné položky jsou obsaženy v zabalených boxech, jestliže je chcete vyplnit, otevřete si je kliknutím.

 

 

Událost

Datum je nutné zadat ve formátu dd.mm.yyyy (den, měsíc, rok), čas v podobě hh:mm (hodina, minuta).

 

Další položky jsou intuitivní, za zmínku stojí ještě poznámka sloužící pro případ, kdy potřebujete k akci přidat další informace, které nelze zadat vyplněním formulářových polí či je potřeba tato pole doplnit. Např. předzápasové informace, data o soupeři, popis soustředění, zadání kompletních výsledků, zhodnocení akce atd. Začátek textu je zobrazen také na seznamu zápasů/událostí, kompletní obsah pak v detailu.

 

Datum, dokdy mají spoluhráči zadávat docházku, není funkčně svazáno s aplikací, i po jeho uplynutí není znemožněno potvrzovat/odmítat účast. Spíše funguje jako upozornění - vizuální bič na opozdilce.

 

Trenéři jistě ocení funkci, kdy mohou nominovat na akci jen vybrané svěřence. Ne vždy potřebujeme přizvat všechny. Vhodné např. i pro rozdělení na více skupin v rámci tréninku, turnaje atd.

 

Chceme-li upozornit na zrušení akce, aniž bychom ji smazali ze seznamu, použijte funkci Zrušit událost. Na seznamu bude označena jako Zrušeno.

 


Zápas

Platí stejné poznámky jako u Události, v následujících odstavcích jsou zmíněny pouze rozdíly. 

 

Oproti události zadáváme soupeře místo názvu. Buď zadáme nového nebo vybereme ze seznamu již jednou zadaného. V případě nového soupeře je nutné vyplnit minimálně jeho název, další údaje jsou volitelné.

 

U místa konání vybereme doma/venku, což má vliv na pořadí:

doma - jako první je uveden Váš tým

venku - na prvním místě se nachází soupeř 

 

Odlišné je také alternativní zadání typu zápasu pro další dělení zápasů a jejich lepší rozlišení na seznamu. Např. přátelský zápas, turnaj, mistrák, apod.

 

Po odehrání je záhodno zadat výsledek, aby byli všichni informováni o slavných vítězstvích a nešťastných porážkách i dlouho poté. Pole není navázáno na žádnou funkci, proto se neostýchejte vkládat jakékoli formáty branek, bodů, vteřin - kompletní text je zobrazen v detailu (Pozn. v případě delších textů můžete využít také pole Poznámka, kde není omezení počtu znaků).

 

 

Opakovaný zápas / událost

Ve formuláři pro zadání zápasu/události je v pravé části umístěn box o názvu Opakovaný zápas/událost.

 

Pro vícenásobné vložení jedné akce použijte tuto funkcionalitu. To znamená, že nemusíte tréninky, které se opakují po celou sezonu, zadávat po jednom. Pomocí této služby to dokážete najednou. Vhodné také např. pro domácí zápasy, jež začínají ve stejný čas a mají stejné parametry, kdy po uložení jen změníte soupeře. Lze nalézt vícero použití, to už necháváme na Vás.

 

Postup pro zadání je podobný jako při jednorázové akci:

- nutné zadat název (událost) či soupeře (zápas)

- položka Datum byla nahrazena boxem Zadat jako opakovanou akci - vymezení období odky-dokdy, výběr dne a čas začátku

- ostatní položky jsou opět nepovinné

 


Úprava zápasu/události


Stejně jako samotné založení akce, tak i úpravy již zadaných může provádět jen manager. Změnit lze prakticky cokoli, dávejte jen pozor při výběru členů pro docházku, aby všichni v reálu věděli, že se udála změna. Např. Honza již zadal účast, po úpravě byl vyřazen z nominace, ale on se to nedozvěděl, neboť poté už na modul docházka nekoukal a počítal s účastí...

 

Při úpravě se Vám také na pravé straně zobrazují boxíky se soubory, úkoly či zprávami, které byly vytvořeny a zároveň navázány na tuto konkrétní akci. To Vám poskytuje dokonalý přehled o tom, co se kde k danému zápasu/události šustne.

 

 

Detail


Do detailu mají přístup všichni pomocí prokliku nadpisů jednotlivých akcí. Ať už v modulu soupiska či kdekoli jinde, kde se zápas/událost vyskytuje.

 

Najdou se zde veškeré informace vztahující se k akci, včetně všech kompletních textů, jež se možná svou délku nevměstnali na přehled. To platí hlavně pro výsledek, případně poznámku. Nejen tady jistě často využijete možnosti vytištění stránky v tisknutelné podobě (odkaz se nachází pod profilem jednotlivce).

 

Boxy vpravo nabývají stejných hodnot jako v případě úpravy, navíc hned nahoře je ukázán aktuální stav potvrzených / odmítnutých účastí. Připravený samozřejmě k úpravě přímo zde.

 

 

Typ zápasu, Soupeř, Místo


Tato tlačítka slouží jako prostředník přístupu k seznamu uvedených parametrů. Na jednom místě tak najdete přehledně seřazena data, která se zadávají při vytvoření záp./události. Je to také místo umožňující managerovi chybná či zastaralá data editovat.

 

 

Export


Stejně jako v soupisce lze i zápasy a události vygenerovat v jiných formátech dat.

 

 

Managerské úkony v tomto modulu

  • Zadání, úprava a smazání zápasů/událostí
  • Úprava typů zápasu, soupeřů a míst konání

 

Využijte naše služby v oblastech:
Strategie / Komunikace / Eventy / Digital