Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Event Service, s.r.o., se sídlem Krameriova 966/8, 148 00 Praha 4, IČ: 26817721, DIČ: CZ26817721, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248208 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • uživatelské jméno
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • pohlaví
  • datum narození
  • podobizna
  • telefonní číslo
  • adresa
  • adresa webových stránek
  • další kontaktní údaje
  • přezdívka
  • název sportovního týmu
  • informace o členství v týmu
  • informace o účasti na sportovní události
  • docházka
  • úkoly
  • elektronická komunikace v rámci týmu
  • provozní údaje týkající se účtu
 2. Uživatelské jméno a e-mailovou adresu je nutné zpracovat za účelem vytvoření a administrace uživatelského účtu. Bez poskytnutí těchto údajů nebude možné uživatelský účet vytvořit.
 3. Jméno a příjmení, telefonní číslo, adresu, adresu webových stránek a další kontaktní údaje budou zpracovány za účelem umožnění komunikace s Vámi. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.
 4. Pohlaví, datum narození, podobizna a přezdívka budou zpracovány za účelem doplnění a úpravy uživatelského profilu dle Vašich potřeb. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.
 5. Název sportovního týmu, informace o členství v týmu, informace o účasti na sportovní události, docházka, úkoly a elektronická komunikace v rámci týmu budou zpracovány za účelem využití funkcí aplikace Týmuj provozované Správcem. Poskytnutí těchto osobních údajů je podmínkou pro využití jednotlivých služeb poskytovaných aplikací Týmuj.
 6. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu aktivního využívání uživatelského účtu a dále po dobu 3 let od Vašeho posledního přihlášení.
 7. V případě, že jste udělili souhlas se zasíláním newsletterů (obchodních sdělení), bude Vaše e-mailová adresa, jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, telefonní číslo, adresa, adresa webových stránek, informace o členství v týmu, provozní údaje týkající se uživatelského účtu zpracována i za účelem zasílání obchodních sdělení, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Při zasílání obchodních sdělení může být užito profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.
 8. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@tymuj.cz nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Zpětvzetí souhlasu v důsledku zapříčiní smazání uživatelského profilu.
 9. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • poskytovatel softwaru Google Analytics a Google AdSense, společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043;
  • poskytovatel softwaru Microsoft Office, společnost Microsoft Corporation, se sídlem Redmond, One Microsoft Way, WA98052, Spojené státy americké, Registrační číslo: 600413485;
  • poskytovatel webhostingu, společnost ALPY, spol. s r. o., se sídlem Štefánikova 2/63, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 49824881;
  • společnost SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČ: 292 10 372;
  • poskytovatel vývoje a údržby aplikace Týmuj, společnost Fox Media Czech Republic s.r.o., se sídlem Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 29144922;
  • poskytovatel softwaru MySQL, společnost Oracle Corporation se sídlem 500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA 94065;
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 1. Správce osobních údajů, společnost Event Service, s.r.o., se sídlem Krameriova 966/8, 148 00 Praha 4, IČ: 26817721, DIČ: CZ26817721, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248208, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek.
 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení na adresu info@tymuj.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytná pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 4. Vznese-li subjekt námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 6. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.